HISTORIE

Båsmokoret

Litt historikk

Etablert i 1923

Båsmokoret ble startet som Båsmo Blandende Kor i 1923. Før den tid skal det ha vært et kor som het Båsmo Sangforening. På bildet ser vi Båsmo Blandende Kor. Bildet ble trolig tatt 17.mai 1929 av Albert Sivertsen. Fremst ser vi Jørgen Bergersen med 17-mai sløyfe på brystet. Han bodde på Engeshaugen, Båsmo og var født 5-5-1894 i Breivik, Trondenes. Foreldre var lærer og organist Klaus T. Bergersen og Johanne Jørgensen. Han tok eksamen ved Harstad off. Middelskole i 1912 og ble utdannet lærer ved Tromsø lærerskole i 1915. I 1917 tok han Statens sangkursus. Ble lærer i Nord-Rana i 1919 og så på Ytteren skole fra 1928. Han var overformynder, medlem av forliksrådet, menighetsrådet og Mo sparebanks forstanderskap og kontrollkomite.

Selv om koret fikk navn etter stedet Båsmoen hadde det mange medlemmer fra Ytteren. Dette nevnes fordi det på den tiden skal ha vært en del uvennskap mellom de to grendene. Konflikten skal ha hatt sammenheng med at grendene rundt begynnelsen av 1900-tallet representerte ulike kulturer og sosiale lag. Mens Ytteren for det meste representerte bondekultur og gamle tradisjoner representerte Båsmoen i stor grad innflyttere, gruvearbeidere, rallere og personer med radikale politiske meninger. Kanskje er dette en overforenkling. I følge en rapport om Bossmo Gruber fra 1922 skrevet av bergmester K L Bøckman var det "...særlig på det tæt bebyggede Ytteren almindeligvis ... mange arbeidere." På den ander side skrive Axel Coldevin om "...det radikale miljøet på Båsmo." i bygdeboken "Mo prestegjeld etter 1850". 

Lærer Jørgen Bergersen var en av initiativtakerne til koret. Han dirigerte koret i mange år. I tillegg var Osvald Alterskjer også dirigent en tid.   

Koret holdt det gående i 14 år, til 1937, da ble det nedlagt mye på grunn av nedgangstider. Det ble blant annet slutt på gruvedriften ved Bossmo Gruber. 

Dagens Båsmokoret så dagens lys i 1973. Faktisk het det Båsmo Blandakor fram til begynnelsen av 1980-tallet, da det ble omdøpt til Båsmokoret. Koret ble særlig kjent etter at Ivar Roger Hansen overtok som drivkraft og dirigent i 1978. Ivar Roger var dirigent for Båsmokoret mer eller mindre sammenhengende til 2003 da han forlot Rana for å overta som direktør for Petter Dass museet i Alstahaug. Han ble etterfulgt av vår nåværende dirigent, Tor-Petter Aanes. (En god del av informasjonen i denne teksten er hentet fra en liten artikkel som sto i Rana Blad rundt 1988).

Båsmokorets Dirigenter

Her er en oversikt som viser hvem som har vært dirigenter for Båmokoret siden koret ble stiftet i 1923. Vi mangler dessverre data for noen av dirigentene. Ivar Roger Hansen var egentlig dirigent fra 1978 til 2003, det vil si i hele 25 år, dog med noen korte perioder med vikarer. 

Navn Periode
Jørgen Bredersen1923 - 1931
Osvald Alternes1931 - 1937
Helge Øyan1973
Harry Forsmo
Anders Carlsen-1978
Ivar Roger Hansen1978 - 1996
Einar Jordfall
Alfredo de la Neuz1986
Alfredo de la Neuz1993
Marit Nandrup Pettersen1996-1997
Ivar Roger Hansen1997 - 2003 
Tor-Petter Aanes2003 - 
Viser registreringer (filtered from total entries)


Båsmokoret 17. mai 1984
1. rekke f.v: Kirsten Tollånes, Wenche Røberg, Solveig Broks, Ingun Andersen, Else Henriksen, Åsta Derås, Anne Grete Torbergsen, Cecilie Børsheim Steinfjell, Bjørg Hansen.
2. rekke f.v. Anna Høgseth, Åse Myrvang, Liv Anna Nilsen, Erna Bragadottir, Kit Eilertsen, Tora Meidel, Reidunn Øverli, Signe Sakrihei, Aud Olsen, Irene Forshei, Torbjørg Strøm.
3. rekke f.v.: Ole Henriksen, Gunnar Myrvang, Jorleif Nikolaisen, Nils Sivertsen, Terje Kristensen, Olav Pettersen, Svein Michalsen.
4. rekke f.v.: Aslak Himle, Olav Kvitnes, Asbjørn Straumfors, Torvid Bjerkli, Steinar Henriksen, Ragnar Derås, Frank Broks, Erling Andreassen, Morten Helseth, Nils Hauge.

Artikkel om BK og Bjørg

1998

Adresse

Postboks 27
8616 Mo i Rana

Kontakter

Leder    : Hugo Andersen
Dirigent: Tor-Petter Aanes

    Lenker